Ukončení projektu MŠMT pro rok 2018

Program MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-24277/2017, umožnil rozšíření výuky českého jazyka přizpůsobenou potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí Díky prostředkům došlo k usnadnění integrace žáků do naší společnosti a zabezpečení rozvoje jejich komunikativních schopností v českém jazyce. Prostředky byly využity na doučování – individuální práci pedagoga s žáky – cizinci nad rámec běžné výuky a na učební pomůcky, které žákům – cizincům slouží k překonání jazykové bariéry. V rámci projektu bylo během roku 2018 podpořeno celkem 7 žáků – cizinců a nakoupeno 16 učebních pomůcek. Pro práci s žáky bylo využita metodika Čeština jako cílový jazyk, Jaromíra Šindelářová – Svatava Škodová. Podpora žáků - cizinců pokračuje i v letošním roce. Závěrečná zpráva k stažení níže.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz