U nás se snídá

Snídají současné děti? V naší škole ano. Dne 12.10. 2022 jsme odstartovali snídaňové kluby, které navštěvuje padesát dětí prvního i druhého stupně. Scházíme se v sedm hodin ráno, společně si připravíme zdravé pochoutky, v poklidné a přívětivé atmosféře vše zkonzumujeme, vzájemně si popovídáme nejen o škole, učíme se kulturně a vytříbeně stolovat, strávíme tak příjemně brzké ráno a poté nabití energií a elánem hurá do výuky. Snídaňové kluby slouží pro lepší start školního dne, mají pomáhat dětem dosahovat nejen lepších výsledků, ale i rozvíjet jejich sociální dovednosti, pozitivní vztahy a sebevědomí, plní tedy i roli společenskou a komunitní. A proto v naší škole snídaňové kluby organizujeme, chceme, aby se děti naučily pravidelně a zdravě snídat, aby chodily do školy rády a aby se těšily na každý školní den.

Snídaňový tým

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz