Škola získala dotaci na podporu vzdělávání cizinců

Program MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT-24277/2017) umožní rozšíření výuky českého jazyka přizpůsobenou potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí. Díky získaným prostředkům dojde k usnadnění integrace žáků do naší společnosti a zabezpečení rozvoje jejich komunikativních schopností v českém jazyce. Prostředky budou využity na doučování – individuální práci pedagoga s žáky – cizinci nad rámec běžné výuky a na učební pomůcky, které žákům – cizincům pomohou k překonání jazykové bariéry.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz