Škola realizuje od 1. 2. 2023 šablony v projektu OP JAK

Škola zahájila 1. 2. 2023 realizaci projektu Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání na 3. ZŠ Cheb - 22_002/0002836-01 v rámci ESF - OP JAK. Projekt podpoří pedagogy školy a školní družiny ve vlastním vzdělávání, žáky školy a účastníky školní družiny v šablonách 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a ŠD, 1.II/10 Podpora žáků s OMJ v ZŠ, 1.II/11 Odborně zaměřená setkávání v ZŠ a ŠD Vítaným příspěvkem je podpora školního života školním asistentem a školním psychologem. Projekt je tříletý, probíhá do 31. 12. 2025.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz