Projekt MŠMT - Etická výchova

Škola získala dotaci MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, č. j. MSMT-3770-9/2014. Projekt vychází ze ŠVP, kde se etická výchova vyučuje v rámci průřezových témat v jednotlivých předmětech. Cílem projektu je rozšíření výuky etické výchovy na první stupeň a detailnější rozpracování na stupni druhém. Důležité je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím výchovného stylu učitele a v zavádění etické výchovy jako nástroje prevence rizikového chování. Toto bude umožněno společným vzděláváním sboru v kurzu etické výchovy, který bude realizován díky dotaci MŠMT v rámci daného rozvojového programu ve dnech 29., 30. 6. a dále 29. 10. 2015.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz