čtvrtek, 12 srpen 2021 10:59

Škola zahájila projekt ESF Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Škola zahájila 1. 2. 2021 realizaci projektu Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018317 v rámci ESF - OP VVV. V první fázi byly zahájena tandemová výuka a dále doučování určené žákům. Projekt navazuje na předešlé období, jeho součástí budou i kluby pro žáky, ICT ve výuce, projektové dny a setkávání s rodiči žáků. Projekt je dvouletý, probíhá do 31. 1. 2023.

Číst 453 krát Naposledy změněno čtvrtek, 12 srpen 2021 11:16

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz