Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III. - ESF

Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III. - ESF (1)

Škola zahájila 1. 2. 2021 realizaci projektu Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018317 v rámci ESF - OP VVV. V první fázi byly zahájena tandemová výuka a dále doučování určené žákům. Projekt navazuje na předešlé období, jeho součástí budou i kluby pro žáky, ICT ve výuce, projektové dny a setkávání s rodiči žáků. Projekt je dvouletý, probíhá do 31. 1. 2023.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz