Exkurze do zvířecích obor a lanového centra

Dne 2. 10. 2020 se žáci 6. A pod vedením třídní učitelky Mgr. Karin Procházkové zúčastnili  exkurze do Karlových Varů. Navštívili oboru Sv. Linhart se zvěří, kde viděli např. srnky a divoká prasata. Poté se žáci s doprovodem přesunuli do lanového centra Linhart poblíž obory. V lanovém centru na ně čekal instruktor, který jim detailně vysvětlil a názorně ukázal, jak mají zdolat nejobtížnější, středně těžkou či juniorskou trasu. Žáci si vše užili a zdokonalili svou fyzickou i psychickou zdatnost.  

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz