OP VK - Výzva 56 - Shadowing na MS Netzschkau

   
  Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 v rámci projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, CZ.1.07/1.1.00/56.0199, navštívili dva pedagogové (ředitel školy Mgr. Pavel Černý a VP Mgr. Eva Pospíšilová) naší školy spřátelenou školu v SRN, v nedalekém městečku Netzschkau. Hlavním cílem bylo seznámit se s během školy, s organizací a stylem výuky, sledování metod práce ve vybraných hodinách (Ma, Fy, Z, TV), získat vhled do systému řízení školy, porovnat práci se žáky se SVP.
     Ve velmi přátelské atmosféře jsme absolvovali týden plný nových podnětů a nápadů pro naši praxi. Pan ředitel poskytl interview studentce

pro školní časopis, s přáteli jsme podnikli několik výletů do okolní rázovité krajiny, a oprášili tak spolupráci mezi školami.
     Společně jsme naplánovali vzájemná setkání v Chebu a Netzschkau se žáky škol, včetně sportovních utkání, se záměrem intenzivnější spolupráce, komunikace a rozvoje jazykových dovedností.

     Zwei Lehrer aus unserer Schule (Der Direktor Mgr. Pavel Černý und VP Mgr. Eva Pospíšilová) haben im Rahmen des Projektes 3. ZŠ Cheb - Unterstützung für Sprachen und Lesen unsere Freundschaftsschule in nicht so ferner Stadt Netzschkau in der BRD besucht.
     Das Hauptziel war ihre Schulorganisation und ihren Unterrichtsstil kennen zu lernen, die Arbeitsmethoden in bestimmten Stunden (Ma , Fy, Z, TV) zu beobachten, einen Einblick in die Verwaltung des Schulsystems zu gewinnen und die Arbeit der Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu vergleichen.
     Wir haben eine Woche voller neuer Vorschläge und Ideen für unsere Praxis erlebt in einer sehr freundlichen Atmosphäre. Herr Direktor hat ein Interview für die Schülerzeitung gegeben. Wir haben auch mit unseren Freunden mehrere Ausflüge in die unverwechselbare Landschaft unternommen und so die Zusammenarbeit zwischen den Schulen einfacher wieder aufgenommen.
     Wir haben gemeinsam die gegenseitigen Treffen sowohl in Cheb als auch in Netzschkau mit Schulkindern, einschließlich Sportveranstaltungen geplant. Die Absicht ist sich häufiger zu treffen mehr miteinander zu kommunizieren und die Sprachkenntnisse immer zu verbessern.

E.P.

{vsig}/2015_16/Netzschkau{/vsig}

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz