×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Aktivita čtenářská dílna v 5.A

Ve středu 16.12. 2015 proběhla v 5.A již 6. čtenářská dílna v rámci projektu Výzva 56. Cílem dílen je rozvíjet čtenářské dovednosti a zvýšit zájem dětí o četbu.

Pravidelná četba ovlivňuje vzdělávací výsledky žáků. Je zcela zákonité, že děti, které pravidelně čtou, jsou ve skutečnosti úspěšnější ve vzdělávacím procesu. Pro práci ve čtenářských dílnách byly vybrány knihy Vojtěcha Steklače Boříkovy lapálie : kniha druhá a Nové Boříkovy lapálie. Knihy V. Steklače se žákům 5. ročníku líbí. Nadsázce a humoru autora rozumí, je jim blízký.

Při práci s textem žáci poznávají netradiční metody. Během uplynulých šesti dílen již poznali a vyzkoušeli 8 různých metod práce. Řízené čtení, předvídání z klíčových slov, tabulka tvrzení ANO x NE, podvojný deník, brainstorming, myšlenková mapa, čtení s otázkami nebo pětilístek – to jsou metody, kterými žáci rozvíjeli a upevňovali své čtenářské dovednosti.

V závěru každé dílny se našel prostor pro sezení v kruhu, kde si děti mohly promluvit o pocitech, které v nich čtení příběhu vyvolalo. Téměř vždy se rozvinula diskuse na téma, ke kterému se děj dané kapitoly vztahoval. Sezení v kruhu navozuje uvolněnou a přátelskou atmosféru, ve které mohou zážitky z četby ještě volně doznít. Další čtenářská dílna je již naplánována na měsíc leden a jistě bude dalším zpestřením výuky a přispěje k rozvoji prožitkového čtenářství.

Mgr. Hana Pultarová

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_5{/vsig}

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz