×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

OP VK - Výzva 56

Dne 11. 5. 2016 k nám na 3. základní školu v Chebu zavítala výjimečná návštěva. Za celoroční práci žáků ve čtenářských dílnách pan ředitel Mgr. Pavel Černý dopřál dětem malou odměnu. Na naši školu pozval herce pana Jindřicha Skopce ze Západočeského divadla v Chebu, který nám předčítal Chebské pověsti.  Při procházce Chebem si lze některá místa s pověstmi spojit a poté jinak vnímat historii našeho města. Velice

     MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem byla podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků. Výzva byla zaměřena mimo jiné na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.
     Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0199 s názvem 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, byl schválen a my jsme mohli částku výší než 900 tisíc využít na tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
 

Ve středu 16.12. 2015 proběhla v 5.A již 6. čtenářská dílna v rámci projektu Výzva 56. Cílem dílen je rozvíjet čtenářské dovednosti a zvýšit zájem dětí o četbu.

3.11. 2015 se konala čtenářská dílna, kde jsme se seznámili s Janem Werichem a jeho knihou pohádek Fimfárum.

Míša Sládková 3.B
P.S. Zpracovali jsme si pohádku Královna Koloběžka I.

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_4{/vsig}

Dne 25.11.2015 proběhla ve třídě 4.B již pátá čtenářská dílna za tento školní rok. Dílny se zúčastnilo všech 18 žáků. Tentokrát se nám do ruky dostala knížka od Martiny Drijverové - Domov pro Marťany. Žákům se čtenářská dílna líbila a už teď se těší na další.

L. Kubalová

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_3{/vsig}

      Ve dnech 8.11.-14.11.2015 se 24 žáků zúčastnilo jazykově - vzdělávacího pobytu v Londýně. Cílem bylo zlepšení jazykových schopností, dovedností žáků a seznámení žáků s reáliemi dané země. Žáci  navštívili spoustu významných památek jako např.: Tower of London, Tower bridge, Buckinghamský palác, Katedrála sv. Pavla, Palác Hampton court, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben. Své jazykové dovednosti žáci zlepšovali ve škole s anglicky mluvícími učiteli. Během výuky převažovala skupinová práce a učitelé dbali hlavně na správnou výslovnost. Žáci z výuky odcházeli spokojeni a doufám, že jim tato zkušenost  pomůže ve studiu cizích jazyků.

L.K.

{vsig}/2015_16/Anglie{/vsig}

 

   
  Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 v rámci projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, CZ.1.07/1.1.00/56.0199, navštívili dva pedagogové (ředitel školy Mgr. Pavel Černý a VP Mgr. Eva Pospíšilová) naší školy spřátelenou školu v SRN, v nedalekém městečku Netzschkau. Hlavním cílem bylo seznámit se s během školy, s organizací a stylem výuky, sledování metod práce ve vybraných hodinách (Ma, Fy, Z, TV), získat vhled do systému řízení školy, porovnat práci se žáky se SVP.
     Ve velmi přátelské atmosféře jsme absolvovali týden plný nových podnětů a nápadů pro naši praxi. Pan ředitel poskytl interview studentce

Dne 22.10. 2015 proběhla v IX.A druhá čtenářská dílna, na kterou se žáci po absolvování první dílny moc těšili.

Podruhé jsme pracovali s knihou Persepolis od Marjane Satrapové, tedy s iránským komiksem. Mimo jiné jsme se poučili i v literární teorii - co je komiks, jak se píše podvojný deník. V dílně vyjadřujeme své pocity z četby, charakterizujeme hravou formou hlavní postavu. Máme možnost vyjádřit své pocity z četby třeba sdílením v kruhu. Naše práce si můžete prohlédnout na nástěnce v druhém patře.

Můžu již teď říci, že čtou opravdu všichni žáci; důsledkem toho jsou vyplněné všechny pracovní listy. Žáci si uvědomují, že pokud budou pravidelně číst, čekají je i úspěchy ve vzdělávání, zkrátka zvyšujeme si svoji čtenářskou gramotnost.

Mám od dětí pravidelně zpětnou vazbu. už nyní vím, že by chtěly přečíst knihu do poslední stránky - a to je pro mě tou největší odměnou.

A. Borkovcová, vyučující Čj.

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_1{/vsig}

Škole bylo schváleno financování projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0199. V rámci výzvy budou v průběhu srpna - prosince 2015 realizovány následující klíčové aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz