Adaptační pobyt žáků 6.r. - závěrečné zhodnocení

Adaptační pobyt byl realizován v Loučné pod Klínovcem. Pestrý program byl rozdělen na dopolední přednáškovou činnost a odpolední intenzivní pobyt na zdravém vzduchu. Nachodili jsme asi 40 km (vycházky byly realizovány za každého počasí). Během vycházek byl dostatečný prostor pro vzájemné poznávání, nebyl prostor pro ,,držení telefonu“. Přednášky byly pro děti zajímavé. Kromě plánovaných přednášek se nám také podařilo spojit s panem Romanem Kohoutem, který se věnoval problému kyberšikany. Dále jsme také využili stůl pro stolní tenis v posilovně hotelu a uspořádali tak ještě turnaj ve stolním tenise. Během pobytu se v podvečerních hodinách uskutečnily výtvarné dílny, kde děti vytvořily pěkné koláže, v další si každý ozdobil původně bílé triko. Po celou dobu pobytu jsme dbali na správné stravovací návyky (spousta dětí třeba vůbec nesnídá). Celkově hodnotíme pobyt jako zdařilý, jen to počasí nám mohlo více přát.

vedoucí projektu
Mgr. Pavlína Hošnová

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz