Adaptační pobyt v Loučné pod Klínovcem

Dne 3. října 2016 odjela třída VI. A do Krušných hor do Loučné pod Klínovcem, aby se zde zúčastnila pětidenního adaptačního pobytu. Jeho cílem bylo sblížení obou bývalých 5. tříd. Pobyt byl protkán mnohými výlety, které nás bavily, i když počasí nám vůbec nepřálo. Vyšlapali jsme na horu Klínovec, bohužel byla silná mlha, tudíž se nám nenaskytl žádný výhled. Dalšími zdařilými výlety byly pěší túry na Boží Dar a do Podmořského světa v Oberwiesenthalu v Německu. Bylo to úžasné. Také jsme byli účastníky několika besed-témata byla „Moderní je nekouřit, šikana a kyberšikana.“ Besedy přednášel pan Zdeněk Pospíšil a Roman Kohout. Beseda na téma Zdravý životní styl-od pravěku do dnešní doby se uskutečnila s herci chebského divadla. Absolvovali jsme výtvarnou dílnu, kde jsme si vyzdobili trička. Adaptační pobyt jsme zakončili večerní diskotékou. Náplň pobytu byla pestrá, skloubili jsme zábavu s poučením. Hlavní cíl-vzájemné poznávání nás všech-jsme opravdu naplnili. Ráda bych si takový pobyt zopakovala. Program se uskutečnil díky podpoře Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže, r. č. 02129/2016-00.

Kristýna Marková 
žákyně VI.A

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz