Adaptační pobyt v Horní Blatné 6.B

Ve dnech 14. – 19.9.2022 se žáci 6.B také zúčastnili adaptačního pobytu v Horní Blatné. Ve středu ráno jsme vyjeli z chebského nádraží přes Karlovy Vary do Horní Blatné. Cestou někteří z nás museli sedět dokonce na zemi, protože vlak byl přeplněný. Jely s námi-  naše paní třídní  učitelka Korbičková, paní učitelka Hošnová a paní Vozniuk. Když jsme přijeli na místo, tak jsme se ubytovali v hotelu Modrá hvězda, který se nám líbil. Po chvilce odpočinku jsme šli na oběd a poté jsme se účastnili programu, který pro nás připravila paní učitelka Hošnová. Vydali jsme se s panem lesníkem na vycházku do lesa, pojmenovávali jsme stromy a soutěžili, kdo uhodne víc názvů. Bohužel nám celou cestu pršelo. Po večeři jsme hráli různé hry , kreslili zážitky a povídali jsme si. 

Druhý den po snídani jsme měli besedu s panem záchranářem z Horské služby a poté jsme vyrazili na Vlčí a Ledové jámy. Z Ledových jam jsme šli na Blatenský vrch, někteří si troufli vyjít na rozhlednu. Na zpáteční cestě jsme  sbírali houby, které jsme pak dali do kuchyně. Po večeři jsme pokračovali v aktivitách a dokončili jsme výtvarné činnosti.  Během adaptačního pobytu jsme oslavili dvoje narozeniny – Pájovy a Natálčiny. Dalším zajímavým zážitkem bylo večerní odevzdání mobilů. V pátek jsme se po snídani sbalili a vrátili se zpět do Chebu. Pobyt se nám líbil, více jsme se seznámili navzájem, nejen mezi sebou, ale také s našimi učitelkami.

Kolektiv žáků 6.B 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz