Adaptační pobyt v Horní Blatné 6.A

Ve dnech 7. – 9.9.2022 se žáci 6.A zúčastnili adaptačního pobytu v Horní Blatné. Ve středu ráno jsme vyjeli z chebského nádraží přes Karlovy Vary do Horní Blatné. Přestože byly výluky, žádný vlak nám neujel a zdárně jsme dojeli do cíle. Doprovázely nás dvě paní učitelky – Goldová a Hošnová. Když jsme přijeli na místo, tak jsme se ubytovali v pěkném a příjemném hotelu Modrá hvězda. Poté následoval oběd a po chvilce odpočinku začal náš program, který pro nás připravila paní učitelka Hošnová. Vyrazili jsme s lesníkem do Jindřišských skal, kde proběhla soutěž ve stavění domečků z přírodních materiálů. Ještě předtím jsme viděli domácí zvířata, poznávali jsme stromy, prošli jsme se krásnou krajinou. Cestou jsme si pořídili krásné fotografie. Po návratu a výborné večeři následovaly různé aktivity a výtvarné ztvárnění zážitků. 

Druhý den po snídani velmi pršelo, tak jsme náš program museli přesunout do hotelového sálu, kde  jsme - kromě jiných aktivit a soutěží – měli přednášku profesionálního záchranáře z Horské služby. Večer se vyčasilo, a proto jsme mohli vyjít na Vlčí jámy. V pátek jsme se po snídani sbalili, rozloučili s majiteli hotelu, kteří se o nás výborně starali a vyrazili zpět do Chebu. Pobyt se nám velmi líbil, byli jsme moc spokojeni s ubytováním i s jídlem, více jsme se poznali a doufáme, že si někdy podobný pobyt zopakujeme.

Žáci 6.A + třídní učitelka D. Goldová

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz