Škola zahájila 1. 2. 2023 realizaci projektu Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání na 3. ZŠ Cheb - 22_002/0002836-01 v rámci ESF - OP JAK. Projekt podpoří pedagogy školy a školní družiny ve vlastním vzdělávání, žáky školy a účastníky školní družiny v šablonách 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a ŠD, 1.II/10 Podpora žáků s OMJ v ZŠ, 1.II/11 Odborně zaměřená setkávání v ZŠ a ŠD Vítaným příspěvkem je podpora školního života školním asistentem a školním psychologem. Projekt je tříletý, probíhá do 31. 12. 2025.

Ve dnech 14. – 19.9.2022 se žáci 6.B také zúčastnili adaptačního pobytu v Horní Blatné. Ve středu ráno jsme vyjeli z chebského nádraží přes Karlovy Vary do Horní Blatné. Cestou někteří z nás museli sedět dokonce na zemi, protože vlak byl přeplněný. Jely s námi-  naše paní třídní  učitelka Korbičková, paní učitelka Hošnová a paní Vozniuk. Když jsme přijeli na místo, tak jsme se ubytovali v hotelu Modrá hvězda, který se nám líbil. Po chvilce odpočinku jsme šli na oběd a poté jsme se účastnili programu, který pro nás připravila paní učitelka Hošnová. Vydali jsme se s panem lesníkem na vycházku do lesa, pojmenovávali jsme stromy a soutěžili, kdo uhodne víc názvů. Bohužel nám celou cestu pršelo. Po večeři jsme hráli různé hry , kreslili zážitky a povídali jsme si. 

Druhý den po snídani jsme měli besedu s panem záchranářem z Horské služby a poté jsme vyrazili na Vlčí a Ledové jámy. Z Ledových jam jsme šli na Blatenský vrch, někteří si troufli vyjít na rozhlednu. Na zpáteční cestě jsme  sbírali houby, které jsme pak dali do kuchyně. Po večeři jsme pokračovali v aktivitách a dokončili jsme výtvarné činnosti.  Během adaptačního pobytu jsme oslavili dvoje narozeniny – Pájovy a Natálčiny. Dalším zajímavým zážitkem bylo večerní odevzdání mobilů. V pátek jsme se po snídani sbalili a vrátili se zpět do Chebu. Pobyt se nám líbil, více jsme se seznámili navzájem, nejen mezi sebou, ale také s našimi učitelkami.

Kolektiv žáků 6.B 

 

 

 

 

 

Ve dnech 7. – 9.9.2022 se žáci 6.A zúčastnili adaptačního pobytu v Horní Blatné. Ve středu ráno jsme vyjeli z chebského nádraží přes Karlovy Vary do Horní Blatné. Přestože byly výluky, žádný vlak nám neujel a zdárně jsme dojeli do cíle. Doprovázely nás dvě paní učitelky – Goldová a Hošnová. Když jsme přijeli na místo, tak jsme se ubytovali v pěkném a příjemném hotelu Modrá hvězda. Poté následoval oběd a po chvilce odpočinku začal náš program, který pro nás připravila paní učitelka Hošnová. Vyrazili jsme s lesníkem do Jindřišských skal, kde proběhla soutěž ve stavění domečků z přírodních materiálů. Ještě předtím jsme viděli domácí zvířata, poznávali jsme stromy, prošli jsme se krásnou krajinou. Cestou jsme si pořídili krásné fotografie. Po návratu a výborné večeři následovaly různé aktivity a výtvarné ztvárnění zážitků. 

Snídají současné děti? V naší škole ano. Dne 12.10. 2022 jsme odstartovali snídaňové kluby, které navštěvuje padesát dětí prvního i druhého stupně. Scházíme se v sedm hodin ráno, společně si připravíme zdravé pochoutky, v poklidné a přívětivé atmosféře vše zkonzumujeme, vzájemně si popovídáme nejen o škole, učíme se kulturně a vytříbeně stolovat, strávíme tak příjemně brzké ráno a poté nabití energií a elánem hurá do výuky. Snídaňové kluby slouží pro lepší start školního dne, mají pomáhat dětem dosahovat nejen lepších výsledků, ale i rozvíjet jejich sociální dovednosti, pozitivní vztahy a sebevědomí, plní tedy i roli společenskou a komunitní. A proto v naší škole snídaňové kluby organizujeme, chceme, aby se děti naučily pravidelně a zdravě snídat, aby chodily do školy rády a aby se těšily na každý školní den.

Snídaňový tým

V rámci projektu NPO SES začínáme s realizací tzv. snídaňových klubů. Jedná se o ranní setkávání žáků s pedagogy v neformální atmosféře doprovázené zdravým občerstvením (společnou snídaní). Kdy: 1x týdně středa Kde: 3. ZŠ Cheb učebna č. 118 družina V kolik: 7:00- 7:45 hodin Cena: zdarma

Kapacita klubu omezena

Přihlášení probíhá přes Edupage od středy 5. 10. do 7. 10. 2022

 

Škola je příjemcem podpory na na pořízení digitálních učebních pomůcek. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Škola plánuje z těchto prostředků zakoupit digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí a mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Orientovat se v rámci nákupů budeme na rozvoj robotiky.

Škola pokračuje i v období leden až červen 2023 v doučování žáků v souvislosti s pandemií Covid-19. Tato aktivita probíhá v rámci projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.  Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola pokračuje i v období září až prosinec 2022 v doučování žáků v souvislosti s pandemií Covid-19. Tato aktivita probíhá v rámci projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.  Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola pokračuje i v období leden až srpen 2022v doučování žáků v souvislosti s pandemií Covid-19. Tato aktivita probíhá v rámci projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.  Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola zajišťuje v návaznosti na předchozí rok doučování žáků v souvislosti s pandemií Covid-19. Tato aktivita probíhá v rámci projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.  Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Dne 16. listopadu 2021 se od 16 hodin uskuteční setkání zákonných zástupců v rámci projektu ESF - Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018317. Tématem tohoto setkání bude trénink paměti. Lektorem je pan Aleš Procházka.

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení

Škola zahájila 1. 2. 2021 realizaci projektu Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018317 v rámci ESF - OP VVV. V první fázi byly zahájena tandemová výuka a dále doučování určené žákům. Projekt navazuje na předešlé období, jeho součástí budou i kluby pro žáky, ICT ve výuce, projektové dny a setkávání s rodiči žáků. Projekt je dvouletý, probíhá do 31. 1. 2023.

Dne 2. 10. 2020 se žáci 6. A pod vedením třídní učitelky Mgr. Karin Procházkové zúčastnili  exkurze do Karlových Varů. Navštívili oboru Sv. Linhart se zvěří, kde viděli např. srnky a divoká prasata. Poté se žáci s doprovodem přesunuli do lanového centra Linhart poblíž obory. V lanovém centru na ně čekal instruktor, který jim detailně vysvětlil a názorně ukázal, jak mají zdolat nejobtížnější, středně těžkou či juniorskou trasu. Žáci si vše užili a zdokonalili svou fyzickou i psychickou zdatnost.  

Žáci osmého ročníku měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice Národního technického muzea v Plasích. Po vstupu do areálu byli mile překvapeni rozmanitostí expozic, které si postupně prošli. Potom byli rozděleni do dvou skupin, aby absolvovali připravený program. V první části programu se žáci seznámili s historií stavitelství a se statikou při stavění mostů a budov. Žákům se velmi líbilo, že si mohli zahrát na konstruktéry a postavit si most a výškovou budovu. Za svou snahu byli oceněni malými dárečky. V druhé části žáci navštívili dílnu, která je součástí muzea a z keramických střepů si vyrobili obrázek, který si také mohli odvézt domů. Čas strávený v muzeu utekl jako voda a mnozí litovali, že je nutné návštěvu ukončit. V autobusu si sdělovali své dojmy a byli velmi rádi, že se této exkurze zúčastnili.

 

Žáci osmých a devátých ročníků měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice výstavy Cosmos Discovery v Praze. Po vstupu do areálu byli žáci překvapeni rozmanitostí expozice, která vznikla spoluprací s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky. Výstava obsahuje stovky originálních exponátů z USA i Ruska, které byly ve vesmíru a unikátní sbírku skafandrů. Při vstupu obdrželi pracovní listy, které si během prohlídky výstavy postupně vyplňovali. Za správně vyplněný pracovní list obdrželi sladkou odměnu. Žákům se velmi líbilo, že některé exponáty byly reálné modely kosmických lodí a raketoplánů, které si mohli prohlédnout i zevnitř nebo s nimi pohybovat.  Čas strávený na výstavě uběhl velmi rychle a mnozí litovali, že je čas návštěvu ukončit. V autobusu si sdělovali své dojmy a byli velmi rádi, že se této exkurze zúčastnili.

 

Žáci osmého ročníku měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice Národního technického muzea v Plasích. Po vstupu do areálu byli mile překvapeni rozmanitostí expozic, které si postupně prošli. Potom byli rozděleni do dvou skupin, aby absolvovali připravený program. V první části programu se žáci seznámili s historií stavitelství a se statikou při stavění mostů a budov. Žákům se velmi líbilo, že si mohli zahrát na konstruktéry a postavit si most a výškovou budovu. Za svou snahu byli oceněni malými dárečky. V druhé části žáci navštívili dílnu, která je součástí muzea a z keramických střepů si vyrobili obrázek, který si také mohli odvézt domů. Čas strávený v muzeu utekl jako voda a mnozí litovali, že je čas návštěvu ukončit. V autobusu si sdělovali své dojmy a byli velmi rádi, že se této exkurze zúčastnili.

Mgr. Jitka Markgrafová

Naše škola se zapojila do projektu Vzdělávacích dní AŠSK probíhající s podporou MŠMT. Projekt vznikl za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Denní program je rozdělen na dvě části: vzdělávací část a část věnovanou volnočasovým aktivitám. Projekt proběhne pro přihlášené žáky ve dvou skupinách v termínu 17. - 20. 8. 2020. Další informace naleznete na stránkách AŠSK.

Dne 25. 10. 2019 se konal projektový den formou exkurze na zříceninu hradu Hartenštejn a na památník věnovaný obětem první světové války v Bochově. Účastnilo se 45 žáků ze sedmého, osmého a devátého ročníku, doprovod byl tvořen dvěma učiteli a to magistrou Karin Procháskovou a inženýrem Josefem Provázkem. Exkurze byla zaměřena na středověkou a novodobou historii, kdy na zřícenině hradu Hartenštejn byl připraven odborný výklad pro žáky.Poté byl přesun s žáky na památník věnovaný obětem první světové války, kdy dvě vybrané žákyně – Nelly Hlaváčová, Natálie Šinková zopakovaly pro své spolužáky základní data a informace o první světové válce. 

Auror: Mgr. Karin Prochásková


Dne 31. října absolvovaly obě šesté třídy projektový den v Techmanii Plzeň, která byla přínosná v mnoha vědních oborech. Žáci měli možnost zhlédnout názorné pokusy s dusíkem, mohli podniknout napínavou výpravu do hlubin Země a vodního světa, zalétnout do vesmíru, vyzkoušet si fyzikální pokusy a mnoho dalšího. Všem se prohlídka expozic velmi líbila a už se těší na další akci.

Strana 1 z 6

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz