Partnerské školy

Se školou Pestalozzi-Mittelschule Weiden i.d.OPf jsme navázali kontakt ve školním roce 2016/17. Školy se dohodly na vzájemných návštěvách a spolupráci v rámci  projektů. V první fázi se do spolupráce zapojí vybraní žáci sedmého ročníku.

 

Naše základní škola se stala partnerem Střední průmyslové školy Ostrov v projektu Technika je zábava, který realizuje od 3.12.2012 do 31.12.2014 v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje s Mateřskou školou Cheb, Malé náměstí 2 především v oblasti přípravy a přechodu dětí k základnímu vzdělávání, dále při pořádání a účasti na různých akcích školy. Internetové stránky MŠ Zlaťáček.

Partnerská škola v oblasti přeshraniční spolupráce je Mittelschule Netzschkau. S touto školou jsme navázali kontakt po několikaleté pomlce. V rámci spolupráce žáci rozvíjejí své jazykové dovednosti, navazují nová přátelství. Základem je 15 žáků 2. stupně, kteří se během roku 2-3 krát navštěvují. První schůzka se konala na naší škole 6. 12. 2007. Při této příležitosti se žáci seznámili, zahráli si florbal a prohlédli si město. Podruhé se žáci sešli na půdě partnerské školy 6. 12. 2008. Žáci měli možnost si prohlédnout největščí cihlový most na světě a budovu školy.  Další setkání se uskutečnilo v rámci Chebských dvorků ve dnech 12. a 13. 6. 2008 kde se žáci zúčastnili řady akcí, nejúspěšnější pak byly výtvarné dílny a večerní koncert. Na začátku následujícího školního roku, 4. a 5. září 2008 jsme přijali pozvání ke slavnostnímu otevření nové školní budovy. V rámci setkání pak žáci zavítali do Muzea letů do vesmíru. V tomto školním roce obě partnerské školy realizovali projekt, při němž sestavovali svou národní kuchařku. Poslední setkání proběhlo ve dnech 13. a 14. 11. . V rámci návštěvy se žáci zúčastnili netradiční soutěže v přípravě knedlíků a vytvořili si smaltované přívěšky.

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz