ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Období školního roku

I. pololetí: od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022

II. pololetí: od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny středa 27. října a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny čtvrtek 23. 12. 2021 až neděle 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny 14.  3. – 20. 3. 2022 
Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022
Letní prázdniny pátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022
Školní rok 2021/2022 1. 9. 2022

 

Školní projekty

I. stupeň

Sportovní den Zlaťáček – sportovní aktivity (červen)

Barevný velikonoční den - lidové tradice (duben)

Burza knih (březen)

 

II. stupeň

Den her s Menzou ČR

Sportovní den k MDD (červen)

 

Společné akce:

Přespolní běh Zlatá míle (28. 9.)

Planeta Země 3000 (9. 11.)

Vánoční workshop (21. 12.)

Chebské dvorky (červen)

 

Ředitelské volno z důvodu DVPP

čtvrtek 30. září 2021

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz