Organizace školního roku 2020/21

 

Období školního roku

I. pololetí: od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021

II. pololetí: od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny středa 23. 12. 2020 až neděle 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 1. – 5. března 2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021
Letní prázdniny čtvrtek 1. července 2021 až úterý 31. srpna 2021
Školní rok 2021/2022 1. 9. 2021

 

Školní projekty

I. stupeň

Sportovní den Zlaťáček – sportovní aktivity (červen)

Barevný velikonoční den - lidové tradice (duben)

Burza knih (březen)

 

II. stupeň

Den her s Menzou ČR

Sportovní den k MDD (červen)

 

Společné akce:

Přespolní běh Zlatá míle (říjen)

Planeta Země 3000 (listopad)

Vánoční trhy (prosinec)

Chebské dvorky (červen)

 

Ředitelské volno z důvodu DVPP

čtvrtek 1. října 2020
pátek 16. října 2020
pondělí 16. listopadu 2020

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz