Organizace školního roku 2018_19

 

Období školního roku

I. pololetí: od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019

II. pololetí: od 1. 2. 2019 do 28. 6. 2019

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny od 29. 10. 2018 do 30.10. 2018
Vánoční prázdniny od 22. 12. 2018 do 3. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Letní prázdniny od 2. 7. 2019 do 31.8. 2019
Školní rok 2019/2020 2. 9. 2019

 

Školní projekty

I. stupeň

Sportovní den Zlaťáček – sportovní aktivity (červen)

Barevný velikonoční den - lidové tradice (duben)

Burza knih (březen)

 

II. stupeň

Den her s Menzou ČR

Sportovní den k MDD (červen)

 

Společné akce:

Přespolní běh Zlatá míle (září)

Planeta Země 3000 (listopad)

Vánoční trhy (prosinec)

Chebské dvorky (červen)

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz