Organizace školního roku 2019_20

 

Období školního roku

I. pololetí: od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020

II. pololetí: od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny od 29. 10. 2019 do 30.10. 2019
Vánoční prázdniny od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Letní prázdniny od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020
Školní rok 2019/2020 1. 9. 2019

 

Školní projekty

I. stupeň

Sportovní den Zlaťáček – sportovní aktivity (červen)

Barevný velikonoční den - lidové tradice (duben)

Burza knih (březen)

 

II. stupeň

Den her s Menzou ČR

Sportovní den k MDD (červen)

 

Společné akce:

Přespolní běh Zlatá míle (říjen)

Planeta Země 3000 (listopad)

Vánoční trhy (prosinec)

Chebské dvorky (červen)

 

Ředitelské volno

30. 1. 2020
26. 6. 2020

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz