Úvodní stránka

 Vítejte na našich stránkách

Škola je zapojena do projektu ESF OPVK, více v sekci Projekty

Buletin

 

k stažení v pdf

O škole

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky. Zaměření odpovídá kvalitní vybavení - dotykové tabule, projektory, wifi, jazyková laboratoř, 2 učebny informatiky, keramická dílna. V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru. Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy. Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách. Další informace lze získat telefonicky, emailem, atd. uvedené v kontaktech. K návštěvě lze využít pravidelné konzultační hodiny - první úterý v měsíci v 14,00 - 16,00, event. po domluvě. 

   Zlatý certifikát společnosti SCIO

Jste zde: Home